Compassie-mindfulness meditatie

“You cannot always control what goes on outside. But you can always control what goes on inside.”

Je kunt 100 boeken lezen maar de enige manier om je gedachtestroom met behulp van mindfulness naar de achtergrond te brengen is door te oefenen. Boeken zijn niets anders dan gedachten op papier en dienen daarom ter ondersteuning. De stilte ervaren, bewust zijn van je gedachten, bewust zijn van je zelf en van de wereld om je heen, zonder oordeel en met alles dat er is… dat leer je enkel door te oefenen.

“Zonder oordeel bewust zijn van het huidige moment”.

Of je nu een mindfulnesscursus hebt gevolgd, thuis mediteert of nog geen ervaring hebt, iedereen is welkom. Er wordt niet gewerkt met vormen van religie, lichtwerk of bewust energie-werk. Ook betreft het geen therapie o.i.d. Samen mediteren kan je helpen als zijnde een stok achter de deur voor je eigen beoefening, een opfrissing, als ondersteuning, het aanleren of als verdieping… We oefenen samen in een tijdsbestek van ongeveer een uur verschillende compassie/mindfulness-meditatietechnieken (zit-, loop- en liggende meditaties). Zitten kan uiteraard ook op een stoel.

“The most precious gift we can offer anyone is our attention. When mindfulness embraces those we love, they will bloom like flowers.” – Thich Nhat Hanh –

Er is nog geen nieuwe cursus gepland

“Wat is mindfulness?

Mindfulness wordt wel gedefinieerd als: “Het bewust en zonder oordeel aandacht geven aan het moment”. Wanneer wij deze vaardigheid trainen kunnen we beter observeren wat zich in ons lichaam en in onze geest voordoet, zonder dat dit direct anders hoeft te zijn.

Het gebeurt velen van ons regelmatig dat onze gedachten afdwalen door een stroom van gevoelens en gedachten, zorgen, eisen en verantwoordelijkheden. We willen vaak dat de dingen anders zijn dan hoe ze zijn op dit moment, vooral wanneer er problemen zijn zoals stress, pijn of ziekte. Als je hierdoor komt vast te zitten in belemmerende patronen vraagt dat veel energie. Mindfulness kan ons helpen om direct naar onze ervaring te gaan wanneer we de uitdagingen van het leven aangaan. Dit kan onze kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren.

Bewust zijn

Bij mindfulness geven we onze aandacht terwijl we ons daarvan bewust zijn. Dit is het tegenovergestelde van handelen op de automatische piloot. Wanneer we automatisch handelen zijn we ons minder bewust van onze intenties en handelingen. We krijgen gemakkelijker het gevoel dat we worden geleefd. Aandacht kan ons handelen alert maken. Er ontstaat ruimte voor inzicht en het maken van keuzes.

Zonder oordeel

Oordelen is een belangrijke vaardigheid. Het geeft ons het vermogen keuzes te maken en grenzen te stellen. Maar wanneer we onbewust vanuit een bepaald oordeel handelen kan dit oordeel ons ook belemmeren. Bijvoorbeeld omdat we automatisch gebruik maken van ervaringen uit het verleden die mogelijk niet passend zijn bij de huidige situatutie. Hierdoor wordt onze visie gekleurd en kan de aandacht voor andere aspecten van een situatie vertroebelen.

Mindfulness nodigt ons uit om zonder oordeel naar het moment te kijken, zodat we onszelf niet tekort doen in het zien van zich daarin voordoet. Dit kan leiden tot handelen vanuit aandacht en is ondersteunend voor ons geestelijk en lichamelijk welzijn bij het aangaan van de uitdagingen van het leven.

Oorsprong

Mindfulness combineert moderne psychologische inzichten met oude en beproefde vormen van meditatie en yoga. Mindfulness is niet gebonden aan een bepaalde religieuze context, maar kan worden ingezet op een makkelijk toepasbare, praktische manier. Mindfulness wordt getraind met behulp van meditatietechnieken die zich bijvoorbeeld richten op de adem of op ons lichamelijk bewustzijn. Veel mensen die een training gevolgd hebben vertellen beter gebruik te kunnen maken van hun vermogen om vanuit kracht en wijsheid om te gaan met alles wat zich in het leven voordoet.”

Bron: Radboudumc Centrum voor mindfulness